Відкрито прийом тез для участі у ХІІІ МНПК "Глобальні проблеми економіки і фінансів"

27жовтня
2018

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА НАУКОВА РАДА»і

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «ІНТЕРНАУКА»

запрошують взяти участь у

ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції

«Глобальні проблеми економіки та фінансів»

(Київ — Прага — Відень)

«30» листопада 2018 року

Метою конференції є обговорення і пошук розв'язків актуальних проблем сучасної економічної науки, налагодження контакту між молодими вченими з різних країн, обмін дослідницьким досвідом і публікація результатів наукових досліджень.

До участі в конференції запрошуються: аспіранти, докторанти, здобувачі, студенти, викладачі, науковці.

Секції конференції
Секція 1. PR, реклама і маркетинг.
Секція 13. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
Секція 2. Банківська справа.
Секція 14. Статистика.
Секція 3. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
Секція 15. Торгівля і ланцюг поставок.

Секція 4. Демографія, економіка праці та управління персоналом.

Секція 16. Управління змінами.

Секція 5. Інвестиції та інновації.

Секція 17. Фінанси, гроші і кредит, страхування і біржова справа.
Секція 6. Логістика.
Секція 18. Ціноутворення.
Секція 7. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
Секція 19. Економічна безпека.
Секція 8. Міжнародна економіка.
Секція 20. Економічна кібернетика.
Секція 9. Менеджмент і практики управління.
Секція 21. Економіка навколишнього середовища.
Секція 10. Податкова політика.
Секція 22. Економіка і управління якістю.
Секція 11. Проблеми макроекономіки.
Секція 23. Економічна теорія та історія економічної думки.
Секція 12. Проблеми мікроекономіки.
Секція 24. Інше

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, польська, французька.

Форма участі в конференції: дистанційна, шляхом обговорення статей на веб-сайті Видавничого дому «Інтернаука».

За підсумками проведення конференції всі наукові напрацювання будуть опубліковані у збірнику тез (за підтримки колег з Відня). Збірникам буде присвоєно індекси УДК, ББК, авторський знак, а також присвоєно цифровий ідентифікатор DOI. Матеріали будуть розміщені на офіційному веб-сайті Видавничого дому «Інтернаука», на веб-сайті Наукової електронної бібліотеки eLIBRARY.ru (в бібліографічній базі РІНЦ).

Графік конференції
Дата проведення 30 листопада 2018 року
Дедлайн прийому матеріалів 30 листопада 2018 року
Публікація матеріалів на офіційному сайті
Видавничого дому "Інтернаука"
До 7 грудня 2018 року
Розсилка збірників матеріалів конференції і
сертифікатів в pdf форматі
До 25 грудня 2018 року
Розсилка друкованої версії збірників і сертифікатів До 10 січня 2019 року
Разміщення матеріалів в РІНЦ До 28 лютого 2019 року

Кращі тези (на розсуд головного редактора) можуть бути розміщені в Міжнародному науковому журналі«Інтернаука».

Кожному автору буде спрямована pdf-версія збірника тез та сертифікат учасника європейської конференції (в електронному вигляді). У авторів є можливість замовити друкований екземпляр збірника, при цьому сертифікат учасника конференції буде відправлений безкоштовно.