Про Фінансово-економічну наукову раду


Фінансово-економічна наукова рада — офіційно зареєстрована громадська наукова організція. Основною діяльністю Фінансово-економічної наукової ради є розв'язання актуальних проблем у сфері економіки на інтернаціональному і регіональному рівнях.

Основна мета Фінансово-економічної наукової ради — організація, координація і проведення наукових досліджень, присвячених проблемам економічного розвитку держави, галузей, регіонів, підприємств.

Фінансово-економічна наукова рада функціонує за такими напрямами:

  • організація, координація і проведення наукових досліджень, присвячених проблемам економічного розвитку держави, галузей, регіонів, підприємств;
  • залучення до наукової роботи талановитої молоді, у тому числі аспірантів і студентів;
  • підтримка під час участі в міжнародних програмах і проектах на економічну тематику (в тому числі грантових);
  • підтримка наукових зв'язків з науковими й освітніми закладами щодо організації та проведення наукових заходів (конференцій, «круглих столів», семінарів та ін.) і досліджень, присвячених проблемам економічного розвитку держави, галузей, регіонів, підприємств;
  • підготовка (допомога у підготовці) та підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів.

Фінансово-економічна наукова рада об'єднує вчених, викладачів економічних дисциплін, спеціалістів, співробітників науково-дослідних інститутів, аспірантів, докторантів і здобувачів, студентів.

Форми роботи Фінансово-економічної наукової ради: проведення наукових досліджень, організація наукових конференцій, круглих столів, наукових засідань і семінарів, які стосуються актуальних питань економіки і розвитку інноваційного потенціалу держави і підприємств.

Фінансово-економічна наукова рада співпрацює з органами влади і підприємствами в рамках проведення комплексних наукових досліджень, присвячених економічному розвитку на державному і корпоративному рівнях.

Партнерами Фінансово-економічної наукової ради є наукові організації і технопарки з Росії, Білорусії, Молдови, Латвії, Польщі, Казахстану, Швеції та інших держав.